top of page

Déan Teagmháil

Seoladh/Address:

Comarchumann Ráth Chairn,

Ráth Chairn, 

Baile Átha Buí,

Co. na Mí

Fón: 046 9432381

Ríomhphoist/Email: bainisteoirccrc@gmail.com

Coiste Comharchumann Ráth Chairn

Cathaoirleach:  Éanna Ó Cróinín

Bainisteoir: Brídóg Ní Chonaire

Leas Chathaoirleach: Úna Ní Fhaircheallaigh

Rúnaí:  Úna Ní Chonaire

Rúnaí Cúnta: Mairéad Ní Neachtain

Cisteoir: Tomás Ó Conaire

Cisteoir: Gearóid Breathnach

Baill an choiste:

Niamh Nic Dhonncha

Daithí Mac Cárthaigh

Mícheál Ó Súilleabháin

Seán Mac Donncha

Máirtín Ó Méalóid

Treasa Uí Mháirtín

Tá Áras Pobail Ráth Chairn lonaithe i gcroílár Ghaeltacht Ráth Chairn, trí mhíle ó Bhaile Átha Buí agus dhá mhíle dhéag ó Bhaile na hUaimhe.

Tabhair Cuairt Orainn

bottom of page