Plean Teanga Ghaeltacht na Mí

Ceadaíodh plean teanga na Mí i Mí na Samhna 2018, agus tá sé á gcur i bhfeidhim ó shin i leith.

Fón: 0469432381

R-phost: bainisteoirccrc@gmail.com

©2016 ag Comharchumann Ráth Chairn, le wix.com