Dianchúrsa Gaeilge

do

Dhaoine Fásta

24ú-29ú Meitheamh 2019

9.30rn-3in

Is gá clárú roimhré trí rphost a sheoladh 

chuig rathcairn@eircom.net nó glaoch ar

(046) 9432381

Fón: 0469432381

R-phost: bainisteoirccrc@gmail.com

©2016 ag Comharchumann Ráth Chairn, le wix.com